Yapışık Parmak Düzeltilmesi

Doğan her 500 çocuktan birinde doğumsal el veya üst ekstermite problemlerine rastlanır. En sık görülen doğumsal el problemleri; sindaktili (parmaklar arasında perdelenme, parmakların birbirine yapışık kalması) ve polidaktili (elde fazladan parmak olması) dır. 
Doğumsal el problemlerinin önemli bir kısmı cerrahi olarak tedavi edildikten sonra normal veya normale çok yakın görünüm ve fonksiyon elde edilir.
Sindaktili eldeki iki-üç parmağın olması gereken ayrımlaşmayı gösteremeyip, aynı deri kılıfın içinde birbirine yapışık görünmesidir. 2000 doğumda bir görülür. Bu yapışık görüntü parmak başlangıç yerinden ucuna kadar pek çok seviyede olabilir. Bu parmakların damarları tek olabilir. En sık 2. ve 3. parmaklar arasında görülür. Radyografi çekilip kemiklerinde birbiriyle ilişkisi kontrol edilir. 
İnsan elinde birbirine yakın iki parmağın boyu hiçbir zaman birbirine eşit değildir. Bu yüzden parmakların gelişimi ve uzamasının durmaması için mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Eğer başparmak ile 2. parmak arasında sindaktili varsa bebek 4-6 ay arası, eğer diğer parmaklarda yapışıklık varsa 1 yaş civarı ameliyat edilmelidir. 
Üç parmak yapışık halde ise önce bir parmak ayrılır, sonrasında ikinci bir ameliyatla diğer iki parmak ayrılır. Ameliyatta parmaklar arasındaki deri eksiğini doldurmak için kasıktan deri yaması alınır. El 3 hafta alçı atelde tutulur.