Kulak Estetiği

Kepçe kulak deformitesi çoğunlukla genetik nedenlerle ortaya çıkar. Özellikle ilköğretim ve ergenlik döneminde bu durum çok ciddi sorunlara yol açar. Oluşan psikolojik travma okul başarısını, bireyin sosyalleşmesini negatif olarak etkiler. Bu sıkıntıları önlemenin en doğru yolu biran önce sorunu ortadan kaldırmaktan geçmektedir.
Klasik teknik otoplasti ameliyatı lokal anestezi altında yapılır. Bunun tek istisnası yaşı küçük olan hastalar ve lokal anesteziyitolare edemeyeceğini düşünen hastalardır. Bu iki istisna dışında lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir. Ameliyat esnasında lokal anestezi kulak arkasından uygulanır.
Ameliyat esnasında kesi kulak arkasından yapılır. Kıkırdaklar görerek şekillendirilir ve kaliteli dikiş materyalleri ile istenilen estetik açıdan doğru pozisyonda kalmaları sağlanır. Kepçe kulak ameliyatı esnasında uygulanan rafine ve değişik teknikler sayesinde kulak kıvrımları mükemmellik ölçüsünde natürel şekle sahip olur. Kulak arkasındaki kesi kendiliğinden eriyen dikiş materyalleri ile estetik gizli dikiş şeklinde kapatılır. Dolayısıyla ameliyat sonrasında dikiş alınması gerekmez.
Bu ameliyatın çocukların olası psikolojik travmalardan korunması açısından okula başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.