Akademik Çalışmalar

Ulusal Bildiriler

 

Mikrovasküler Uç – Yan Anostomozda Balık Ağzı İnsizyonu ve Fibrin Yapıştırıcı Kullanımının Geleneksel Uç –Yan Anostomoz Tekniği ile Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma
Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları ve Fasial Asimetri
Serbest Doku Aktarımları: Klinik Deneyimlerimiz
Türk Erkek Çocuklarında Doğumdan İtibaren Prepisyum Glans İlişkisinin Araştırılması
Başarısız Travmatik Kulak Alt Lob Rekonstrüksiyonunda Kurtarma Prosedürü Olarak Prefabrike Temporopariyetal Fasya Flebi Kullanımı: Olgu Sunumu
Erken Evre Malign Melanom Olgusunda Pozitron Emisyon İncelemesi ve Bilgisayarlı Tomografi Çelişkisi
12 Yıllık Marjolin Ülseri Deneyimimiz: 21 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Sporadik Malign Melanomlu Hastalarda CDKN2A Gen Mutasyonları
Meme Rekonstrüksiyonunda DIEP Flep Uygulamaları ve Flep Planlaması
Rekonstrüktif Cerrahide Doku Genişleticiyle 10 Yıllık Deneyimimiz
Konjenital El Anomalilerinde 151 Olgu Serisi
Baş Boyun Bölgesi Yanık Kontraktürlerinin Rekonstrüksiyonu
Nöral Tüp Defektleri: 162 Hastanın Defekt Kapatım Tekniklerine Göre Değerlendirilmesi
Marjolin Ülseri: 24 Olguluk Seri İncelemesi
Doku Genişletici Uygulamalarında 11 Yıl, 58 Hasta; Yanlışlarımız, Doğrularımız
Malign Cilt Tümörlerinin İncelenmesi; 767 Olgu, 10 Yıl
Perforatör Flep Cerrahisinde Preoperatif BT – Anjio Değerlendirme: 4 Olgu
Elimizdeki Büyük Riskin Farkında mısınız? Yağmurda Cep Telefonu Kullanırken Yıldırım Çarpması, Olgu Sunumu
Alt Ekstremite Kontraktürlerine Yaklaşım
İnsan Tırnağının Biyomateryal Olarak Tavşan Orbita Tabanı Kemik Rekonstrüksiyonunda Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Türkiyede Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlarının Genel Profilinin ve Meslek Memnuniyetinin Belirlenmesi, Anket Çalışması
Perivasküler ve Kas İçi Botulinum Toksin A Uygulamasının Kas Fleplerinde İskemi – Reperfüzyon Hasarı ve Farmakolojik Ön Koşullanma Mekanizmaları Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma
Makrodaktili Anomalisi Bulunan Elde Gelişen Akut Tetik Bilek Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu
5 Yıl Önceki Yaralanma Sonucu El Bileğinde Farkedilmeyen Cam Parçasına Bağlı Ani Gelişen Median Sinir Hasarı
Pediatrik Yaş Grubunda Doku Genişletme Ne Kadar Başarılı?
Baş Boyun Bölgesi Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomların 10 Yıllık Retrospektif Analizi: 510 Olgu
Kompleks Ön Kol Fleksör Yüz Yaralanmalarında (Full House) Onarımların Fonksiyonel Sonuçları
Konjenital Ayak Deformiteleri: 5 Sene 23 Olgu Değerlendirmesi
Üst Dudak Yerleşimli Kondroid Syringoma: 2 Olgu Sunumu
Kemik Grefti İle Parmak Rekonstrüksiyonları
Lipofibromatöz Hamartom Sebebi İle Oluşan Akut Karpal Tünel Sendromu: Makrodaktilili Olgu Sunumu
Yağ Greftinin Çok Yönlü Kullanımı
Skrotal Kalsinozis Kutis: İdiopatik? Edinsel?

Buluş ve Ödeller

Fleksör Tendon Onarımlarında Erken Mobilizasyon İçin Geliştirilen ETFAL-NY Dikiş Tekniğinin Biyomekanik ve Histolojik Özelliklerinin Modifiye Kesler Dikiş Tekniği ile Karşılaştırılması
Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu’nun Düzenlediği Poster Tartışması 07.05.2008,

Birincilik Ödülü

Perivasküler ve Kas İçi Botulinum Toksin A Uygulaması ile Kas Fleplerinde İskemi – Reperfüzyon Hasarı ve Farmakolojik Önkoşullama Mekanizmaları Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması: Deneysel Çalışma

İkincilik Ödülü

Hipotez Poster Yarışması, 18.05.2011